נא לחצו על הפרס המבוקש בכדי לקבל פרטים מלאים והנחיות להגשת העבודות:

פרס ע”ש פרופ’ י. י. קלרמן פרס ע “ש פרופ’ ה.נ. נויפלד פרס ע”ש דניאל שירן
פרס ע”ש פרופ’ מישל מירובסקי פרס ע”ש פרופ’ ריצ’רד, הילדה ועזרא מלצר פרסומים מצטיינים בקרדיולוגיה
פרס ע”ש דר’ עמי כהן פרס ע”ש חנוך מילויצקי

 

הנחיות להגשת העבודות:

הנחיות להגשת פרס החוקר צעיר ע”ש פרופ’ י.י. קלרמן לשנת 2016 

הקרן מיועדת לחוקרים עד גיל 40 שנה בעת הגשת התקציר, שביצעו בישראל עבודה מקורית בתחום הקרדיולוגי. 

הוראות ההגשה:

 -  ההצעה תוגש בצורת תקציר הזהה לתקציר הרגיל המוגש לכנס.

-  יש לצרף מכתב מהחוקר המועמד (המחבר הראשון) המעיד על כך שהעבודה הינה מקורית, טרם הוצגה או פורסמה,  בוצעה בישראל והחוקר מבקש להכלילה במסגרת התחרות לקרן זו. את המכתב יש לכתוב על דף נייר חלק ולא על נייר המכתבים של המרכז הרפואי  אליו שייך החוקר, על מנת למנוע זיהוי המוסד בעת שיפוט העבודות, הנעשה בשיטה “עיוורת”. יש לשלוח את המכתב בקובץ WORD  כולל כל הפרטים, השופטים יקבלו את המסמך ללא פרטים מזהים ע”י מזכירות האיגוד.

-  יש לציין במכתב את תאריך הלידה המלא של החוקר ובנוסף את פרטי הקשר:

    דו”אל, מוסד רפואי, מספר טלפון נייד ומען לדואר רגיל.

-  המועמד  יכול להגיש עד 2 עבודות בלבד.

  • יש לסווג את העבודה לאחת משתי הקטגוריות: מדע בסיסי או עבודה קלינית.
  • יש לבחור קטגורית הצגה עפ”י רשימת הקטגוריות של כלל התקצירים של הכנס אליה מבקש החוקר לשייך את עבודתו, במידה ולא תיבחר להצגה בישיבת הפרס.
  • העבודות תישלחנה לשיפוט לצוות שופטים של מדע בסיסי או לצוות קליני בהתאם.

מתוך התקצירים שיוגשו להערכה, תיבחרנה 6 עבודות שתוצגנה בישיבה מיוחדת במסגרת הכנס.

צוות שופטים יבחר מתוך 6 עבודות אלו, לאחר הצגתן, 3 עבודות שתזכינה בפרס כספי בהתאם לדירוגן (פרס ראשון, פרס שני ופרס שלישי). 

על פי תקנון  הפרס יזכו בו 2 רופאים וחוקר אחד שאינו רופא. 

ניתן להגיש את ההצעה גם למועמדות לפרס נויפלד, אולם עבודה שתזכה בפרס נויפלד, לא תוכל להיכלל בתחרות  פרס קלרמן. 

תקצירים שהוגשו לפרס קלרמן ולא זכו להיכלל בין 6 העבודות הטובות ביותר, יטופלו כתקציר רגיל במסגרת הכנס. 

 

את התקציר בצרוף מכתב מהחוקר/ת בהתאם להנחיות יש לשלוח באמצעות אתר הכינוס בלבד :

www.israelheart.com

המועד האחרון להגשת המועמדות: יום חמישי , 20 בדצמבר 2015

______________________________________________________________________________________________________________________

 

הנחיות למציגי מועמדותם לפרסים ע “ש פרופ’ ה.נ. נויפלד  לשנת 2016

קרן נויפלד מעניקה מידי שנה  שני פרסים:

  1. פרס על העבודה המקורית
  2. פרס על פרסום ראוי לציון 

הוראות כלליות

1.על המועמד להיות רופא ישראלי.

2. על העבודה להתבצע  בישראל.

3. המועמד (המחבר הראשון) יפנה אישית במכתב מצורף לוועדת הפרסים, ויציג מועמדותו.    

4. על הפונה לציין באופן מפורש לאילו משני הפרסים מועמדת עבודתו.

5. על הפונה לציין באם העבודה הוצגה כבר בעבר בכנס השנתי של האיגוד הקרדיולוגי.

6. כל מועמד רשאי להציג עבודה אחת לכל פרס, אולם יהא רשאי לזכות בפרס אחד בלבד.

7. יש לציין במכתב הבקשה את מען המועמד, המוסד הרפואי, מספר הטלפון הנייד ודוא”ל.

 

 תנאי והוראות הגשת המועמדות לפרס על העבודה המקורית

1. עבודה מקורית אשר בוצעה בישראל, שטרם פורסמה.

2. על העבודה להיות כתובה בשפה האנגלית, ערוכה לפי הכללים של CIRCULATION

3. על המועמד (המחבר הראשון) להציג בקיצור את ייחודיות עבודתו ומקוריותה (על גבי נייר חלק על מנת למנוע זיהוי  המוסד בעת שיפוט העבודות).  את המכתב והעבודה יש לשלוח למזכירות האיגוד בקובץ Word כולל כל  פרטי הקשר. השיפוט יעשה בשיטה “עיוורת”, השופטים יקבלו  את המסמכים ללא פרטים מזהים ע”י מזכירות האיגוד.      

4. יש לצרף לעבודה תקציר (בשפה האנגלית) עפ”י הנוסח אותו יש להגיש לכנס.

5. כל העבודות אשר תהיינה מועמדות לפרס על עבודה מקורית תוצגנה (באם תמצאנה מתאימות) במסגרת אחת מישיבות הכנס כהרצאה אורלית או פוסטר אלקטרוני, לפיכך על הפונה לציין במכתב הצגת מועמדותו לפרס באם מעוניין/ת להציג בכל מקרה בכנס, גם במידה ומועמדותו לא תזכה בפרס. 

 

תנאי והוראות הגשת המועמדות לפרס על פרסום ראוי לציון

1. עבודה שבוצעה בישראל , ושפורסמה או תפורסם בין ה 30 בנובמבר 2014 לבין ה- 30 בנובמבר 2015.

2. המועמד ישלח צילום עבודתו, כפי שפורסמה בכתב העת המדעי או את צילום המאמר, בליווי מכתב מעורך כתב העת שבו מצויין כי העבודה התקבלה לפרסום, והפרסום יהיה לפני ה – 30.11.15.  

3.  על המועמד להציג בקיצור את ייחודיות עבודתו בדף נלווה, כולל פרטי קשר.

4. עבודה שזכתה בעבר בפרס על עבודה מקורית, לא תוכל להשתתף בתחרות זו.

הפרסומים הראויים לציון לא יעברו שיפוט “עיוור”

 

את המועמדויות יש לשלוח בדוא”ל למזכירות האיגוד הקרדיולוגי בישראל

batiaziv@israel-heart.org.il

המועד האחרון להגשת המועמדות: יום חמישי , 20 בדצמבר 2015

______________________________________________________________________________________________________________________

פרס המתמחה המצטיין  ברפואת הלב ע”ש דניאל שירן לשנת 2016

פרס המתמחה המצטיין ברפואת הלב מטעם האיגוד הקרדיולוגי בישראל,  ע”ש דניאל שירן ז”ל, בנם של ורדה וד”ר אבינועם שירן ואח בכור לגיא ולנגה.

סמ”ר דניאל, בן 20 שנה במותו, נפל חלל במהלך שירותו הצבאי במלחמת לבנון השנייה בקרב בכפר מרכבה ב- 4 באוגוסט 2006.

הפרס מוענק למתמחה אשר קיבל את הציון הגבוה ביותר בבחינות ההתמחות של אותה שנה, ונתרם באדיבותה של חברת מדטרוניק – ישראל.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

הנחיות להגשת מועמדות לעבודת מחקר מצטיינת בקרדיולוגיה בלתי פולשנית ומניעה ע”ש פרופ’ ריצ’רד, הילדה ועזרא מלצר-  לשנת 2016

קרן הילדה ועזרא מלצר נוסדה על ידי פרופ’ ריצ’רד מלצר ז”ל לזכר הוריו המנוחים. בספטמבר  2007 נפטר פרופ’ מלצר באופן פתאומי, ואלמנתו ביקשה להנציח את זכרו באמצעות פרס זה.
הקרן מתנהלת על ידי אגודת ידידי האיגוד הקרדיולוגי בארה”ב (FIHS), ומעניקה פרס בסכום של כ- 5,000 $ מדי שנה.

הקרן מיועדת לציין פרויקט או עבודה מקורית בתחום הקרדיולוגיה, או תרומה מרכזית לקרדיולוגיה הישראלית. עדיפות תינתן לפרויקטים בתחום הקרדיולוגיה  הלא – פולשנית או בתחום מניעת מחלות הלב בישראל.

תנאי הפרס הוראות כלליות להגשה 

1.על המועמד להיות רופא ישראלי.

2. על העבודה/מפעל  להתבצע  בישראל.

3. העבודה לא קבלה בעבר פרס מהאיגוד הקרדיולוגי.

4. המועמד יפנה אישית ובכתב לוועדת הפרסים ויציג מועמדותו בשפה האנגלית כדלקמן:

    יש להציג בקיצור, בהיקף של שני עמודים, את ייחודיות עבודתו ומקוריותה ואת תרומתה הייחודית לקרדיולוגיה בישראל באחד מהתחומים:

    – קרדילוגיה לא פולשנית

    –  מניעת מחלות הלב בישראל

6. על הפונה לציין אם העבודה הוצגה כבר בעבר בכנס השנתי של האיגוד הקרדיולוגי, בכנס בינלאומי או שפורסמה בעיתונות הרפואית, ואם כן יש לצרף את התקציר/ים ו/או את הפרסום.

7. יש לציין במכתב פרטי התקשרות: דוא”ל, מען ומספר טלפון נייד.

 

את המועמדות יש לשלוח בדוא”ל למזכירות האיגוד הקרדיולוגי בישראל   

batiaziv@israel-heart.org.il

המועד האחרון להגשת המועמדות: יום חמישי , 20 בדצמבר 2015

______________________________________________________________________________________________________________________

 

הנחיות להגשת מועמדות להוקרה למצוינות בקרדיולוגיה ע”ש פרופ’ מישל מירובסקי לשנת 2016

מטרת הפרס

לציין רופא / חוקר אשר תרם וממשיך לתרום תרומה בולטת ייחודית לקידום הטיפול ו/או למחקר בכל תחומי הקרדיולוגיה.

קריטריונים

- חבר האיגוד הקרדיולוגי בישראל.

- עד גיל  55.

- אזרח ישראל אשר רוב פעילותו הקלינית והמדעית עליה מועמד לקבל את הפרס, בוצעה בישראל.

הגשת המועמדות

המועמד יכול להגיש את מועמדותו באופן עצמאי, או שניתן להמליץ על מועמד מתאים.

להצגת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים:

-          קורות חיים מעודכנים באנגלית

-          מכתב  מפורט באנגלית, המציין את הישגי המועמד אשר לדעתו או לדעת הממליץ מבטאים תרומה ייחודית ומשמעותית  לטיפול / מחקר במחלות לב.

 

את המועמדויות יש לשלוח בדוא”ל למזכירות האיגוד הקרדיולוגי בישראל

batiaziv@israel-heart.org.il

המועד האחרון להגשת המועמדות: יום חמישי , 20 בדצמבר 2015

______________________________________________________________________________________________________________________

 

הנחיות להגשת מועמדות לפרסומים מצטיינים בקרדיולוגיה לשנת 2016

במסגרת פרס זה יוענקו עד 3 תעודות הוקרה לפרסומים מצטיינים בקרדיולוגיה אשר פורסמו בעיתונות הבינלאומית בשנה שקדמה למועד הכינוס השנתי.

הוראות הגשה

       על הפרסומים להיות מבוססים על עבודות שבוצעו בישראל

-          על המחבר הראשון להיות חבר מן המניין או חבר נלווה באיגוד הקרדיולוגי בישראל

-          כל מועמד רשאי להגיש עד 2 פרסומים בלבד.

-          יש לציין פרטי התקשרות מעודכנים של המחבר הראשון: מען, מספר טלפון נייד, דוא”ל.

-          אין מניעה להגיש פרסומים שהוגשו לפרס נויפלד,  אך פרסום שזכה בפרס נויפלד לא יוכל לזכות בקטגוריה זו.           

 

את הפרסום/ים יש לשלוח יש לשלוח למזכירות האיגוד הקרדיולוגי בישראל

batiaziv@israel-heart.org.il

המועד האחרון להגשת המועמדות: יום חמישי , 20 בדצמבר 2015

______________________________________________________________________________________________________________________

הנחיות להגשת מועמדות לפרס החוקר הצעיר בכירורגית לב ע”ש דר’ עמי כהן לשנת 2016

הקרן מיועדת לחוקרים עד גיל 40 שנה בעת הגשת התקציר, שביצעו עבודה מקורית בתחום כירורגית הלב בישראל. עבודה שבוצעה בחו”ל לא תוכל להיות מוגשת לקרן זו.

הוראות הגשה

       ההצעה תוגש בצורת תקציר הזהה לתקציר הרגיל המוגש לכנס.

-          יש לצרף מכתב מהחוקר המעיד על כך שהעבודה הינה מקורית, טרם הוצגה או פורסמה, בוצעה בישראל והחוקר מבקש להכלילה במסגרת התחרות לקרן זו.

-          יש לציין במכתב את גיל החוקר.

-          את המכתב יש לכתוב על דף חלק ולא על נייר המכתבים של המרכז הרפואי אליו שייך החוקר, על מנת למנוע זיהוי המוסד בעת בשיפוט העבודות, הנעשה בשיטה “עיוורת”.

-         את המכתב יש לצרף כמסמך נפרד, ולא בגוף הודעת הדוא”ל.

-         יש לציין את פרטי ההתקשרות של החוקר: מען ומספר טלפון נייד.

-        חוקר יכול להגיש עד 2 עבודות בלבד.

מתוך התקצירים שיוגשו להערכה, תיבחרנה 3 עבודות שתוצגנה בישיבה מיוחדת במסגרת הכנס. צוות שופטים מיוחד אשר ישב בקהל יבחר מתוך 3 עבודות אלו, לאחר הצגתן, את העבודה שתזכה בפרס.

ניתן להגיש ההצעה גם למועמדות לפרס נויפלד ופרס קלרמן, אולם עבודה שתזכה באחד משני פרסים אלו לא תוכל לזכות בפרס עמי כהן.

 תקצירים שהוגשו לפרס עמי כהן ולא זכו להיכלל בין 3 העבודות הטובות ביותר, יטופלו כתקציר רגיל במסגרת הכנס.          

 

את המכתב מהמועמד בהתאם להנחיות יש לשלוח בדוא”ל למזכירות האיגוד בישראלי

לכירורגית לב וחזה בלבד עבור מזכיר האיגוד דר’ ארז קכל בכתובת erezk@bezeqint.net

המועד האחרון להגשת המועמדות: יום חמישי , 20 בדצמבר 2015

______________________________________________________________________________________________________________________

הנחיות להגשת מועמדות לפרס המתמחה המצטיין בכירורגית לב וחזה ע”ש פרופ’ חנוך מילויצקי

הפרס מיועד למתמחים בניתוחי לב עד גיל 40 בעת הגשת המועמדות או גיל מאוחר יותר, אך לא יאוחר מ- 6 חודשים מסיום ההתמחות.

הפרס נועד לשימושו של הרופא עבור נסיעה להשתלמות קלינית או מחקרית בחו”ל בתום ההתמחות.

לפרס ייבחר מתמחה שהוכיח בתקופת התמחותו מסירות לחולים ולמקצוע וכישורים כירוגיים ומחקריים יוצאי דופן.

הוראות הגשה

       קורות חיים מלאים בעברית או אנגלית

-        מכתב מהמועמד שיכלול: תוכניות עתידיות מבחינה קלינית ומחקרית, התחייבות לחזור ארצה בתום ההשתלמות

-        התחייבות להחזר הפרס במידה והמתמחה יחליט שלא לחזור ארצה.

-        יש לציין במכתב את גיל החוקר.

-       שני מכתבי המלצה מתוכם אחד ממנהל המחלקה בו מתמחה ובו צריך לכלול שלאחר ההתמחות יש כוונה להעסיקו במחלקה (מגובה באישור מוסדי).

-       את המכתב יש לצרף כמסמך נפרד, ולא בגוף הודעת הדוא”ל.

-       יש לציין את פרטי ההתקשרות של החוקר: מען ומספר טלפון נייד.

-       לכל מועמד ייערך ראיון אישי.

 

את המכתב מהמועמד בהתאם להנחיות יש לשלוח בדוא”ל למזכירות האיגוד בישראלי

לכירורגית לב וחזה בלבד עבור מזכיר האיגוד דר’ ארז קכל בכתובת erezk@bezeqint.net

המועד האחרון להגשת המועמדות: יום חמישי , 20 בדצמבר 2015