יום שלישי, 12 באפריל, 2016

07:30-08:30 רישום וחלוקת חומרים 
07:00-08:30  Cardiovascular Surgery Workshop 
08:30-10:00 מושבים מקבילים
10:00-10:30 הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים האלקטרוניים
10:30-12:30 טקס פתיחה
12:30-14:30 מושבי לווין צהריים מקבילים
ארוחת צהרים באזור התערוכה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים אלקטרוניים
אסיפה שנתית של חברי האיגוד לכירורגית לב וחזה
14:30-16:00  מושב משותף
16:00-16:30 הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים האלקטרוניים
16:30-18:00 מושבים מקבילים

יום רביעי, 13 באפריל, 2016

07:30-08:30 רישום וחלוקת חומרים
08:30-10:00 מושבים מקבילים
10:00-10:30 הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים האלקטרוניים
10:30-12:30 מושב משותף
12:30-14:30 מושבי לווין צהריים מקבילים
ארוחת צהרים באזור התערוכה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים האלקטרוניים
14:30-16:00 מושב משותף
16:00-16:30 הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובפוסטרים האלקטרוניים
16:30-18:00 מושבים מקבילים
18:00 אסיפה כללית שנתית של חברי האיגוד הקרדיולוגי בישראל